Skip to main content

Pentrefoelas

Pentrefoelas

Pentrefoelas

Pentre’ cyntaf Croeso i Gerddwyr yng Nghymru
The first Walkers Are Welcome village in Wales

Cyflwyniad – Mae Pentrefoelas yn enghraifft wych o bentre’ ‘stad sydd yn cymeryd ei enw o’r Foel-lâs, bryn bychan gerllaw lle bu unwaith gastell canoloesol cynnar.

Lleoliad – saif Pentrefoelas ar yr A5, 6 milltir o Fetws y Coed; pentre’ tawel a godidog, yn cynnig cyfle i grwydro llwybrau o safon da tra’n mwynhau golygfeydd godidog o’r Wyddfa heb dorfeydd Eryri.

Teithiau Cerdded – Rydym yn hyrwyddo 5 taith gerdded gylchol ar lwybrau cyhoeddus, yn cychwyn ac yn diwedd yng nghanol y pentre (dau faes parcio di-dâl) ac sydd yn cynnig cyfle i grwydro a mwynhau teithiau o 2.5 milltir hyd at 9 milltir. Gellir gweld ar hyd y teithiau flodau, adar ac anifeiliaid gwyllt, coedlannau hynafol ynghyd a tystiolaeth o gyn oes yma yn harddwch naturiol Hiraethog e.e. Carreg fedd Llewelyn ein Llyw Olaf a’r Parc Cwningod.

Mwynhewch ein pentref – Ar ôl eich taith rydym yn eich gwahodd i aros ychydig yn ein pentref lle cynnigir bwydydd, diodydd ac ati yn ein Siop Siocled ac Ystafell Dê, dau d? tafarn gyda bwyty, caffi/siop, neu dewch a’ch bwyd hefo a chi a’i fwynhau yn y Maes Picnic. Cynnigiwn hefyd Feusydd Carafanio, Meusydd Gwersylla a nifer o lefydd Gwely a Brecwast. www.hiraethog.org.uk

Introduction – Pentrefoelas is a fine example of an estate village. It takes its name from Foel-lâs, a nearby small hill, once the site of a simple medieval castle

Location – situated on the A5, 6 miles from Betws y Coed, Pentrefoelas is a tranquil village, which offers the opportunity to walk on well maintained paths whilst enjoying spectacular views of across the Snowdon range without the crowds of Snowdonia.

Walks – We actively promote 5 circular walks on public footpaths that begin and end in the centre of the village (two free car parks) which offer an opportunity for you to explore and enjoy walks from 2.5 miles to 9 miles. On route you can see wild flowers, beautiful ancient woodlands, birds and animals together with evidence of past times in the natural beauty of Hiraethog e.g. the Levelinius Stone of Llewelyn The Great and the Rabbit Park.

Enjoy our village – After your walk we invite you to stay a while in our village and enjoy a drink and refreshments in our Café/Shop, Tea Room, Chocolate House, a choice of pubs and restaurants or bring your own and use the Picnic Area. We also offer a choice of touring caravan parks, campsites and a number of Bed & Breakfast places. www.hiraethog.org.uk.

Pentrefoelas
Pentrefoelas