Skip to main content

Holywell

Holywell

HOLYWELL – the Lourdes of Wales and gateway to the Greenfield Valley

TREFFYNNON – Lourdes Cymru a’r porth i Ddyffryn Maesglas

Holywell

The market town of Holywell in Flintshire is home to St Winefride’s Holy Well with its reputed healing powers and which is one of the Seven Wonders of Wales. It is also located at the head of the Greenfield Valley; the cradle of the Industrial Revolution in North East Wales that is now a heritage and country park, and is also where the recently opened 61m (99km) Wat’s Dyke Heritage Trail ends. Mae tref farchnad Treffynnon yn Sir y Fflint yn gartref i ffynnon gysegredig y Santes Gwenfrewi, sydd gyda phwerau iachau tybiedig – ac sydd hefyd yn un o Saith Rhyfeddod Cymru. Yn ogystal, mae’r ffynnon wedi ei lleoli gerllaw Dyffryn Maesglas; magwrfa’r Chwyldro Diwydiannol yng ngogledd ddwyrain Cymru, sydd nawr yn barc treftadaeth gwledig. Yno hefyd mae’r Llwybr Treftadaeth Clawdd Wat 61 milltir (99km), a agorwyd yn ddiweddar, yn i.
Holywell is the gateway to some of the best countryside in North East Wales. This includes the 1,800 acre Halkyn Common and a network of public footpaths with views from some towards the nearby Clwydian hills and from others towards the estuary of the river Dee, most of which until now have remained largely unexplored except by local walking enthusiasts. Mae Treffynnon yn borth i rai o’r ardaloedd cefn gwlad gorau yng ngogledd ddwyrain Cymru. Ymgorffora hyn Gomin Helygain a rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus – gyda golygfeydd o rai tuag at y Bryniau Clwyd cyfagos, ac o eraill tuag at aber yr Afon Ddyfrdwy. Hyn yn hyn, nid yw’r mwyafrif o’r rhain ond wedi cael eu harchwilio gan gerddwyr lleol brwd.

Holywell

The Holywell & District Walkers are Welcome Committee has published an initial series of leaflets containing details of four walks starting from the town and already has plans to publish more leaflets. These four are available from: Mae Pwyllgor Croeso i Gerddwyr Treffynnon a’r Cyffiniau wedi cyhoeddi cyfres gychwynnol o daflenni gyda manylion pedair taith gerdded yn cychwyn o’r dref. Eisoes mae cynlluniau yn yr arfaeth i gyhoeddi mwy o bamffledi. Gellir cael y bedair daflen ddechreuol gan:
Holywell Walkers are Welcome
c/o Holywell Town Council
Bank Place Offices
Holywell
Flintshire
CH8 7TJ

Please enclose a C5 stamped addressed envelope.

Croeso i Gerddwyr Treffynnon
c/o Cyngor Tref Treffynnon
Swyddfeydd Bank Place
Treffynnon
Sir y Fflint
CH8 7TJ

Plîs amgaewch amlen C5 gyda chyfeiriad a stamp.

Details about local walks can also be found on the following websites:
Gweler hefyd fanylion am deithiau cerdded lleol ar y gwefannau canlynol:

www.holywellramblers.org.uk
www.watsdykeway.org.uk
www.ramblersnorthwales.org.uk
www.holywellramblers.org.uk
www.watsdykeway.org
www.ramblersnorthwales.org.uk
Flintshire countryside
www.welshwalks.info/

Further information about Holywell can be found by visiting:
Gellir cael mwy o wybodaeth am Dreffynnon trwy ymweld â:

www.holywell-town.gov.uk